خبر تازه

مسؤولان کابل آمبولانس می‌گویند، این رویداد صبح امروز در منطقه‌یی میان چهارراهی سرسبزی و تایمنی شهر کابل هنگامی رخ داد که شماری از کارگران سرگرم بازسازی یک دیوار بودند.


دیدگاهی ارسال نشده است

پاسخ دهید

Comments RSS مشترک خوراک دیدگاه ها شوید.
Trackback یک trackback از سایت خود ارسال کنید.
Trackback URL: http://tahir.blog.af/2016/12/07/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87/trackback/